Februar 2010.
Snerydning hos Mogens Damgaard.
En flot vintermorgen med masser af sne.