Strimlerne med en bredde på 1½ cm klippet på skrå.