Fotoalbum

Lovmandsminde - spule og rendegraverservice.

- drænarbejde
- spuling af dræn og kloakker
- nedbrydning
- presning af små baller
- presning af minibig
- wrapning af små og store rundballer/salg 
- fældning og flisning af træer
- kørsel af møg
- fræsning med traktorfræser
- daglejearbejde
- diverse småopgaver
- monteringsarbejde af kornanlæg
- fjernelse af jern/skrot

Skal du have omlagt små marker/hestefolde eller lign., kan vi både pløje og så dem.


Ring til Karl-Henning Lovmand
Villerslev, 7755 Bedsted
Mobilnr. 51 74 21 08