Kædegraveren har savet lerrøret over og fyldt dem med ler.