Fotoalbum

Her har kædegraveren ødelagt en masse 2", 3", og 4" lerrør, som var gode og funktionsdygtige. Efter vi har repareret det, er de i drift igen.

Ødelagt dræn.

Lerrøret er blevet ødelagt af kædegraveren. Kædegraveren har lagt det gule rør ned med filtegrus og det har ikke taget vand. Lerrøret tager nu vandet efter vi har spulet og renset op efter de er blevet ødelagt.

Hydrema 808 på drænarbejde.

Her er en reparation/tilkobling af lerrør.

Kædegraveren har savet lerrøret over og fyldt dem med ler.

Her er det uheldige resultat af kædegraverens arbejde. Lerrørene er fyldte langt ind til begge sider. P.S lerrør bliver ved med at suge vand, selv om det er tæt. Derfor bliver jorden meget blød og våd.

Her er billeder fra tidligere drænarbejde. Fejlfinding og rettelse af dræn, så de er funktionsdygtige igen.